Sídlo spoločnosti

JANTAR-WOOD s.r.o.

Kremnické Bane 29

967 01 Kremnica

 

IČO: 366 40 344

IČ DPH: SK 20 220 454 98

Kontaktné osoby

© 2017 JANTAR-WOOD s.r.o.

Michal Kelement

Vedúci výroby

tel.: +421 915 575 999

Martin Svitok

Konateľ spoločnosti

tel.: +421 908 932 449

Martin Svitok ml.

Objednávky / Termizácia

tel.: +421 948 363 337