Obstaranie inovatívneho technologického vybavenia pre piliarsku výrobu spoločnosti JANTAR - WOOD, s.r.o.

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE - Európsky fond regionálneho rozvoja.

„Investícia do Vašej budúcnosti“

www.economy.gov.sk

 

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti JANTAR - WOOD, s.r.o. zavedením inovatívnej a vyspelej technológie do výrobného procesu. Predmetom projektu bolo obstaranie technologického vybavenia do piliarskej výroby - dráha na guľatinu, komora na sušenie reziva, kotol na drevný odpad, rozrezávacia píla, kompresor a filtračné zariadenie na odlúčenie pilín. Spoločnosť JANTAR - WOOD, s.r.o. získala na realizáciu tohto projektu nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 189 081,90 EUR, čo predstavuje 70% z celkových nákladov na projekt, ktoré boli vo výške 270 117,00 EUR. Spoločnosť JANTAR - WOOD, s.r.o. spolufinancovala projekt z vlastných zdrojov sumou 81 035,10 EUR, teda 30% z celkových nákladov na projekt.

miesto realizácie projektu: Kremnické Bane 29, 967 01 Kremnické Bane

názov a sídlo prijímateľa: JANTAR - WOOD, s.r.o., Kremnické Bane 29, 967 01 Kremnické Bane

dátum začatia realizácie projektu: september 2015

dátum skončenia realizácie projektu: december 2015

názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Sídlo spoločnosti

JANTAR-WOOD s.r.o.

Kremnické Bane 29

967 01 Kremnica

 

IČO: 366 40 344

IČ DPH: SK 20 220 454 98

Kontaktné osoby

© 2017 JANTAR-WOOD s.r.o.

Michal Kelement

Vedúci výroby

tel.: +421 915 575 999

Martin Svitok

Konateľ spoločnosti

tel.: +421 908 932 449

Martin Svitok ml.

Objednávky / Termizácia

tel.: +421 948 363 337